ergocoach

Training ergocoach

Bij een farmaceutisch bedrijf op de verpakkings- en distributie afdeling waren meerdere klachten. Nadat ik eerst een ergonomisch onderzoek heb uitgevoerd naar de fysieke belasting en werkplekinrichting, heb ik onder andere geadviseerd om ergocoaches op te leiden. In een training van twee dagdelen heb ik vervolgens 6 medewerkers opgeleid tot ergocoach. Deze medewerkers zijn nu in staat om hun collega’s te coachen en mee te denken over de verbeteringen om fysieke belasting te verminderen